Květen 2010

Kokořín

31. května 2010 v 21:54 | Hanka |  Hrady a tvrze

Kokořín (okres Mělník) - romantický hrad vystavěný na pískovcových skalách nad Kokořínským dolem kdysi učaroval Karlu Hynku Máchovi.
Kokořín vystavěl v první polovině 14. století Hynek Berka z Dubé. Za husitských válek byl v držení přívržence krále Zikmunda Aleše Škopka z Dubé, proto byl hrad dobyt a pobořen husitskými vojsky. Od počátku 16. století už nebyl hrad trvale obýván a začal chátrat. Později však byl částečně opraven a na čas se vrátil do vlastnictví rodu, který jej založil. Mezi dalšími držiteli byl rovněž Albrecht z Valdštejna. Na konci třicetileté války zařadilo císařské nařízení Kokořín mezi hrady, které se nesměly opravovat, aby se nestaly opěrnými body nepřítele. V roce 1894 koupil hradní ruiny obchodník Václav Špaček povýšený do šlechtického stavu. Jeho syn Jan dal hrad restaurovat a znovu dostavět.
Hrad má dvě dominanty - mohutnou válcovou věž a hradní palác.

Tento krásný hrad jsme navštívili v polovině dubna 2007.

Kokořín 2
Kokořín 3
Kokořín 4
Kokořín 1
Kokořín 5
Kokořín 6
Kokořín 7
Kokořín 8
Kokořín 9
Kokořín 10
Kokořín 11
Kokořín 12
Údaje o hradu jsou čerpány ze známé publikace "888 hradů, zámků, tvrzí České republiky".

Kámen

31. května 2010 v 21:00 | Hanka |  Hrady a tvrze

Kdo vystavěl koncem 13. století na žulové skále nedaleko Pacova toto sídlo, není známo. První zmínka o hradu, který dostal jméno podle skály pochází z roku 1316. V letech 1356-66 byl hrad přestavěn a rozšířen. Kolem roku 1523 se stal majetkem Petra Malovce a jeho rod tu pak sídlil přes 200 let. Roku 1673 dostal hrad podobu barokního zámku. Později se jeho majitelé často střídali, až v letech 1860-70 dal tehdejší majitel, svobodný pán Václav Enis, provést rozsáhlé úpravy v romantickém novogotickém stylu, což mělo hradu vrátit jeho původní podobu.
V nejvyšší části areálu hradu stojí
původní gotický palác z neomítnutého zdiva, k němuž přiléhá nádvoří zastavěné v průběhu 15. století dalšími budovami. V době baroka dostaly objekty nový vzhled, přibyla schodiště a pavlače. Okna, cimbuří a park nesou romantické úpravy. V přízemních prostorách se pak dochovaly ještě původní gotické klenby.
V 70. letech 20. století byl hrad rekonstruován pro potřeby muzea jednostopých motorových vozidel.

Hrad Kámen (okres Pelhřimov) jsem navštívila již dvakrát. Tyto fotky byly pořízeny začátkem srpna 2007.

Kámen 1
Kámen 2
Kámen 3
Kámen 4
Kámen 5
Kámen 6

Hradní park s jezírkem a velkým alpínem.
Kámen 7
Údaje o hradu pocházejí opět z publikace "888 hradů, zámků, tvrzí České republiky".

Janův hrad

31. května 2010 v 20:31 | Hanka |  Hrady a tvrze

Janův hrad (okres Břeclav) je romantický letohrádek napodobující zříceninu gotického hradu. Nalézá se poblíž lednicko-valtického areálu na levém břehu řeky Dyje. V roce 1807 si jej dal vystavět Jan I. z Liechtenštejna. Jádro tvoří patrová budova, ke které přiléhá čtvercové nádvoří s uměle pobořenými hradbami a věžemi. Janův hrad byl využíván hlavně v době honů, jinak sloužil jako myslivna. Je to první monumentální stavba ve stylu romantického historismu na území naší republiky (dle publikace "888 hradů, zámků, ...").

Fotografie jsou z poloviny října 2008.

Janův hrad 1
Janův hrad 2
Janův hrad 3
Janův hrad 4
Janův hrad 5
Janův hrad 6

Choustník

31. května 2010 v 18:32 | Hanka |  Hrady a tvrze

Choustník (okres Tábor) - jeden z našich nejmohutnějších hradů - vznikl mezi lety 1262-1282 na kopci nad stejnojmennou obcí. Jeho zakladatelem byl Beneš, později psaný z Choustníka.
Jeho synové vlastnili hrad společně, ale každý z nich obýval samostatnou část s vlastním palácem. Na konci 13. století tak vznikl jediný u nás známý objekt typu dvojhranu se dvěma jádry a společným opevněním. Za husitských válek byl hrad oporou katolických pánů. Oldřich z Rožmberka zde věznil husitské kněze. Po r. 1430 dal vybudovat druhou linii opevnění a velkou hranolovou věž. Petr Vok, poslední Rožmberk,
prodal Choustník Jiříkovi z Harasova. V té době však už byly hradní objekty pusté a postupně se měnily na zříceniny.
Zajímavý je vchod z předhradí do hradu po šikmé rampě a padacím mostě na třech zděných pilířích. Kromě příkopů
a valů, chránících hrad od severu
a jihu, navazuje na pozdně gotickou věž ještě rozlehlé opevnění, jehož stáří ani účel není znám. Dochovaly se mohutné zříceniny všech částí objektu, proto byl hrad v posledních letech, po úpravách, zpřístupněn veřejnosti.

Z publikace "888 hradů, zámků, tvrzí ČR"

Fotografie byly pořízeny začátkem srpna 2007.


Choustník 1
Choustník 2
Choustník 3
Choustník 4
Choustník 5
Choustník 6
Choustník 7
Choustník 8
Choustník 9

Hukvaldy

31. května 2010 v 17:37 | Hanka |  Hrady a tvrze

V podhůří Beskyd se rozkládá malebné městečko Hukvaldy spojené se jménem slavného rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Hrad Hukvaldy založil kolem poloviny 13. století německý šlechtic Arnold z Huckeswagenu. Po několika letech tento rod prodal panství včetně hradu biskupovi Brunovi ze Šauenburku. Biskupství pak drželo hrad po několik staletí. Dále se zde vystřídalo několik rodů. V polovině 15. století bylo mj. vybudováno předsunuté opevnění, v 16. stol. bylo opevnění rozšířeno a založeny nové brány. Ve vnitřním hradě vyrostlo severní obytné křídlo - renesanční palác. Po přestavbě měly Hukvaldy šest bran. Před každou z nich se spouštěl přes příkop padací most. Nikdy v historii nebyl hrad dobyt vojenskou silou.
V 18. století byl hrad používán již jen jako sídlo správy hukvaldského panství. Požár v roce 1762 zničil hradní archiv a proměnil sídlo v ruiny. Od poloviny 19. století jsou již Hukvaldy
popisovány jako romantická zřícenina. Udržovaná zůstala jen hradní kaple, až po roce 1945 byla zřícenina postupně opravována.

Tolik říká publikace "888 hradů, zámků, tvrzí ČR".

Hrad jsme navštívili začátkem června 2007 a jak můžete vidět, počasí bylo podobné, jako ve stejném období letos, zamračeno a chladno. Díky špatným světelným podmínkám, jsou fotografie nevýrazné a šedivé.

Hukvaldy 2
Hukvaldy 3
Hukvaldy 4
Hukvaldy 5
Hukvaldy 6
Hukvaldy 7
Hukvaldy 1

Helfštýn

31. května 2010 v 11:01 | Hanka |  Hrady a tvrze

Helfštýn (okres Přerov) je jedním z našich nejmohutnějších hradů. Byl založen pravděpodobně mezi lety 1306 až 1312. Jeho název je odvozen od Helfova kamene (Helfen-Stein), proto by se měl správně nazývat Helfštejn. Na hradě se vystřídala řada majitelů - po loupeživém rytíři Fridušovi to byl Vok I. z Kravař, Lacek z Kravař, Jan z Mesenpeku, Albrecht Kostka z Postupic, Vilém z Pernštejna
a mnoho dalších.
Krátce po svém založení se hrad stal centrem rozsáhlého panství. Na přelomu 14. a 15. stol. byl objekt přestavěn na mohutnou gotickou pevnost. Kravařové nahradili provizorní opevnění silnou kamennou zdí se čtyřmi baštami, nad vchodem do hradu postavili hranolovou věž, instalovali padací most, … Později se hrad stal součástí husitských pevností na střední Moravě. V r. 1468 obléhal hrad král Matyáš, ale tehdejší majitel Albrecht Kostka vydal hrad bez boje. Další majitel, Vilém z Pernštejna zlepšoval obranyschopnost hradu. Rozšířil areál o opevněné předhradí, přibyly bašty a objekt dostal dnešní protáhlý půdorys. Pernštejnové prodali Helfštýn Ludanicům. Po smrti Václava z Ludanic zdědila hrad jeho dcera Kateřina, která se provdala za Petra Voka z Rožmerka.
Dnes se v areálu hradu koná řada akcí, z nichž nejznámější jsou srpnová setkání uměleckých kovářů.

Údaje byly čerpány z publikace "888 hradů, zámků, tvrzí ČR" a fotografie byly pořízeny v říjnu 2007.

Helfštýn 2
Helfštýn 3
Helfštýn 4
Helfštýn 5
Helfštýn 6
Helfštýn 7
Helfštýn 1

Třebíčský zámek a bazilika

31. května 2010 v 10:40 | Hanka |  Moje rodné město

Pohled na třebíčský zámek, který vznikl přestavěním benediktinského kláštera a pozdně románskou baziliku sv. Prokopa.

Další fotografie pořídím co nejdříve.

Zámek 1
Zámek 2
Zámek 3
Bazilika

Třebíčské náměstí

31. května 2010 v 10:13 | Hanka |  Moje rodné město

Tohle je zatím jediná fotografie třebíčského náměstí, kterou mám v digitální podobě. Byla pořízena ve večerních hodinách koncem prosince 2007 (to byly zase jedny vánoce bez sněhu). Tento nedostatek hodlám co nejdříve napravit, protože bych vás ráda blíže seznámila se svým rodným městem.

Třebíčské náměstí

Novomlýnské nádrže

30. května 2010 v 22:48 | Hanka |  Příroda ČR

Na zpáteční cestě z "Euro bike fest" nám ještě zbyla chvilka na pořízení několika snímků Novomlýnských nádrží. Vzhledem k tomu, že se připozdívalo a navíc se začalo zatahovat, nejsou však snímky příliš kvalitní.

Nové Mlýny 1
Nové Mlýny 2

Kostelík, který zbyl po zatopení vesnice Mušov.
Nové Mlýny 3
Nové Mlýny 4

... a to už je poslední snímek před západem slunce.
Nové Mlýny 5

Vinice pod Pálavou

30. května 2010 v 22:38 | Hanka |  Příroda ČR

Pálavu jsme s přítelem navštívili 29. května 2010. Jeli jsme se podívat hlavně na evropský sjezd motorkářů na Nových Mlýnech. Po několika hodinách strávených mezi řevem motorů a davem návštěvníků jsme si jeli odpočinout do zeleného klidu pálavských vinic.

Fotografie byly pořízeny digitální zrcadlovkou Pentax K200 - objektiv Pentax 18-55 a objektiv Sigma 70-300.

Vinice 1

Vinice 2

Vinice 3

Vinice 4

Vinice 5

Vinice 6

Vinice 7

Vinice 8